سه‌شنبه 16 اسفند‌ماه سال 1390 @ 00:52

آموزه‌های سفر

در این سفر به تجربه یادگرفته ام :
- مهم تر از یک عکس خوب گرفتن ، "خوب دیدن" است .