سه‌شنبه 17 آبان‌ماه سال 1390 @ 00:22

سفر
بی خیال تمام هیاهوها ، شلوغی ها ، ماشین ها ، آدم ها ...

بی خیال تمام خبرها ، روزنامه ها ، تلویزیون ها ، رادیو ها ...
آدم باید آرامش را جستجو کند
آدم باید آرامش را پیدا کند
آدم باید برود سفر

روزمرگی آدم را اسیر می کند


---
مکان ثبت عکس : نزدیک روستای کنگ